कोळीवाडा.कॉम व फ्रेश ट्रॅडिशनल फिश प्रायव्हेट लिमिटेड असे सुनील अक्रेकर यांचे दोन ब्रँड आहेत. महिला व बेरोजगारांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने 2012 पासुन कोळीवाडा.कॉमची तर 2018 पासुन फ्रेश ट्रॅडिशनल फिश प्रायव्हेट लिमिटेड या व्यवसायांची सुरुवात केली. फ्रेश ट्रॅडिशनल फिश महराष्ट्रातील पहिली कंपनी आहे जी ताजे मासे आणि मास्यांचे value additional products म्हणजेच फिश पॅटीस, फिश कबाब, फिश पापड , फिश पिकल, चिवडा असे 127 प्रकारचे विविध products पुरवते. तर, 7 ते 8 प्रकारचे सुके मासे आणि 25 ते 30 प्रकारचे ताजे मासे नीट paking करून, अगदी कमी दरात, स्वच्छतेची काळजी घेत कोळीवाडा.कॉम ग्राहकांना उपलब्ध करून देते. तसेच या फ्रेंचायसी चे विभाजन हे ग्रामीण, शहरी आणि तालुका अश्या तीन मॉडेल मध्ये केले आहे. ग्रामीण फ्रेंचायसी हि 2,50,000 , शहरी फ्रेंचायसी हि 5लाख,10 लाख आणि 25 लाख तर तालुका फ्रेंचायसी 5 लाख ते 10 लाखापर्यंत उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रामध्ये 500 तर महाराष्ट्राच्या बाहेर 1000 फ्रेंचायसी सुरू करून देशभर आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करणे हे सुनील अक्रेकर यांचे ध्येय आहे.

Video

Write a Review

5 Average Ratting
Your email address will not be published.

3/107, Navjeevan Commercial Co-op Society, Gate No.1, Lamington Road, Mumbai Central, Mumbai - 400008.

Opening Hours

Open Now
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
Closed
October 4, 2022 5:04 pm

Additional info

Today
Yes
Yes
Yes
Yes
WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can I help?