• Full Time
  • Anywhere

1950 साली लालबाग येथे रघुनाथ खामकर यांनी रघुनाथ खामकर अँड सन्स या व्यवसायाची सुरुवात केली. पुढे 1992 साली रघुनाथ खामकर अँड सन्स याचे बदलून खामकर मसाले ठेवण्यात आले. मसाल्यातील नैसर्गिक तेल व चवशी कोणत्याही प्रकारची छेडछाड न करता विविध प्रकारच्या मसाल्यांचे उत्पादन खामकर मसाले येथे केले जाते. ठाणे, माहीम, अंधेरी अशा विविध ठिकाणी wholesale व online marketing च्या माध्यमातून खामकर मसाल्यांची विक्री केली जाते. येत्या काळात नवीन technology चा वापर करून आपला व्यवसाय वाढवणे हे त्यांचे ध्येय आहे.

Video

Write a Review

5 Average Ratting
Your email address will not be published.

3/107, Navjeevan Commercial Co-op Society, Gate No.1, Lamington Road, Mumbai Central, Mumbai - 400008.

Opening Hours

Closed Now
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
Closed
October 7, 2022 10:29 pm

Additional info

Today
Yes
Yes
Yes
Yes
WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can I help?