नीलाक्षी भोईर या 2018 पासून या व्यवसायात कार्यरत आहेत. आपली मासोळी हा ब्रँड मुख्यत्वे सुक्या माशांच्या व्यवसायाकरीता ओळखला जातो. सध्या त्यांचे 1800 customers असून 15 outlets देखील आहेत. तसेच, 1 फ्रेंचायसी असून ठाणे, पुणे आणि उस्मानबाद येथे 3 distributors आहेत. या product ची फ्रेंचायसी 1,25,000 पासून उपलब्ध आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी 50 franchisers असावेत हे आपली मासोळीच्या संस्थापिका नीलाक्षी भोईर भोईर यांचे ध्येय आहे. तसेच, महिलांना उद्योग क्षेत्राकडे वळवणे हा मुख्य उद्देश लक्षात ठेवून नुकत्याच पार पडलेल्या महिला दिनानिमित्त त्यांनी 17 महिलांना मोफत फ्रेंचायसी देखील दिली आहे.

Video

Write a Review

5 Average Ratting
Your email address will not be published.

3/107, Navjeevan Commercial Co-op Society, Gate No.1, Lamington Road, Mumbai Central, Mumbai - 400008.

Opening Hours

Closed Now
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
10:00am - 06:00pm
Open
Closed
October 5, 2022 6:23 am

Additional info

Today
Yes
Yes
Yes
Yes
WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can I help?